ABOUT MY WORK

ENG

Bert De Geyter (1984, Ghent, BE) lives and works as a visual artist in Ghent. His work is a quest for the secret of the space and her materiality in search of what makes it and what makes it divisible. He makes space, delimits, guides, looks for shelter, breaks open, claims space or gives it back. He looks at and gives an interpretation of the non-logic in a new abstraction and reduces it within the frame he himself has created. What is the secret of the space?


Divisibility?

Uniqueness?

Form?

Destination?

Temporariness? 

Materiality?


It is as if the destination is always temporary, as if in that temporariness the ‘inter’space is shown. Space is the basis of every form, always changing. Does this lead to a rejection of every permanent appropriation of the spot? Of the landscape, the soil? To understand patterns and to manipulate what has already been manipulated. Searching for simple, pure energy. 

Everything comes together in one sentence: ‘Be the measure of the landscape’.


Besides visual artist, he is also a radio maker- and DJ.


NL

 Bert De Geyter (1984, Gent, BE) leeft en werkt als beeldend kunstenaar in Gent. Zijn werk is een zoektocht nara het geheim van de ruimte, haar materialiteit en hoe je die deelbaar maakt. Hij maakt plaats, bakent af, oriënteert, zoekt beschutting, breekt open, neemt ruimte in of geeft ze terug. Hij kijkt en interpreteert de (on)logica in een nieuwe abstractie. Een reductie binnen het kader dat hij zelf creëert. Wat is het geheim van de ruimte?


Haar deelbaarheid?  

Haar uniciteit?

Haar vorm?

Haar bestemming?

Haar tijdelijkheid? 

Hara materialiteit?


Alsof de bestemming altijd tijdelijk is en net in deze tijdelijkheid de ruimte ‘tussen’ zichtbaar wordt. Ruimte als de steeds van vorm wisselende grondslag van elke vorm. Het gevolg een afwijzing van elke permanente toe-eigening van de plek. Van het landschap. De grond. Patronen te begrijpen. Naar de hand zetten van wat reeds naar de hand gezet is. Zoeken naar eenvoud, pure energie. 

Alles komt samen in één zin. ’Wees de maat van het landschap.’ 


Naast beeldend kunstenaar is hij ook actief als radiomaker- en DJ.